Kategorie

Výcvik psa: zkouška BH-VT / oddíl D

Detailní popis zkoušky BH-VT / část D speciální cviky

Úspěšně složená zkouška BH je základním kamenem nebo-li vstupní branou k ostatním zkouškám, které jsou součástí MZŘ IGP. Bez této zkoušky nám není umožněno nastoupit na jakoukoliv zkoušku zahrnutou v MZŘ. Zkouška BH-VT se skládá ze dvou částí. Co vše je obsahem první části oddílu B poslušnosti se můžete podívat zde. Druhou část zkoušky BH-VT tvoří speciální cviky nebo-li chování psa v dopravním ruchu. Detailní popis jednotlivých cviků najdete v textu níže. Součástí tohoto článku je i video, kde najdete " jednu" z možných variant, jak lze provádět uvedené cviky oddílu D - chování v dopravním ruchu.     

BH-VT oddíl D - chování v dopravním ruchu  
Následující cviky probíhají mimo cvičiště na vhodně zvoleném místě v městském ruchu. Rozhodčí ve spolupráci s vedoucím zkoušek rozhodne, kde se tyto cviky budou konat (ulice, cesta nebo náměstí). Během zkoušky nesmí být narušen dopravní provoz. Provedení této části zkoušky je díky své svéráznosti značně časově náročné. Ani vyšší počet psů nesmí ovlivnit posouzení výkonu. Za jednotlivé cviky v oddílu D se neudělují body. Pro úspěšné složení této části zkoušky je určující celkový dojem chování psa v dopravním ruchu a na veřejnosti.

Následně popsané cviky slouží jako podnětné a mohou být rozhodčím individuálně přizpůsobovány daným podmínkám. Rozhodčí je při pochybnostech v posouzení cviku oprávněn požadovat jeho opakování případně jeho obměnu.

1. Chování psa ve skupině osob  
Na pokyn rozhodčího projde psovod s upoutaným psem po chodníku předem určenou část ulice. Rozhodčí následuje dvojici v přiměřené vzdálenosti. Pes by měl ochotně, na prověšeném vodítku, následovat psovoda po jeho levé straně, ramenem souběžně s jeho kolenem. K okolním chodcům a vozidlům by se pes měl chovat lhostejně. Na trase psovodovi překříží cestu běžící osoba (sjednaný pomocník). Pes by se měl chovat neutrálně a netečně. Dále jde psovod se psem skrz uvolněně se chovající skupinu minimálně 6 osob, z nichž jedna psovoda osloví a pozdraví ho podáním ruky. Pes by se měl vedle psovoda na jeho povel posadit nebo položit a během krátkého rozhovoru by se měl chovat klidně.                              

2. Chování psa k cyklistům
Psovod jde s upoutaným psem po cestě. Zezadu je předjede cyklista, který zazvoní. V dostatečné vzdálenosti se pak otočí a jede proti psovodovi se psem zpět a znovu několikrát zazvoní. Cyklista by měl míjet dvojici tak, aby pes byl mezi ním a psovodem. Pes by se měl projevovat vůči cyklistovi lhostejně.

3. Chování psa v dopravním ruchu  
Psovod jde s upoutaným psem kolem několika aut. Během provádění cviku začne jedno z aut startovat, u jiného auta dojde k zabouchnutí dveří. Zatímco psovod se psem pokračuje v chůzi, zastaví vedle nich další auto. Řidič stáhne okénko a požádá psovoda o informaci. Při tom by si měl pes na povel psovoda sednout nebo lehnout. K autům a zvukům dopravního ruchu by se měl chovat klidně a lhostejně.

4. Chování psa k běžcům či bruslařům
Psovod jde s upoutaným psem po málo frekventované cestě. Předběhnou ho bez zpomalení nejméně dva běžci. Jakmile se vzdálí, objeví se další běžec, běžící proti psovodovi se psem, který je beze změny tempa mine. Pes musí jít korektně u nohy a nesmí běžce obtěžovat. Je dovoleno, aby při míjení osob psovod psa povelem posadil nebo položil. Místo běžců je možno stejným způsobem využít i bruslaře na in-line bruslích.

5. Chování psa k jiným psům
Při setkání s jiným psem se psovodem, který dvojici míjí nebo jde proti ní, by se zkoušený pes měl chovat neutrálně. Psovod může zopakovat povel „k noze“ nebo psa povelem posadit či položit.

6. Chování uvázaného psa krátkodobě ponechaného o samotě, jeho chování k ostatním zvířatům
Na pokyn rozhodčího jde psovod s upoutaným psem po určené trase po průměrně rušné ulici. Po krátkém úseku na pokyn rozhodčího přiváže psa k plotu, kroužku ve zdi či něčemu podobnému. Pak se vzdálí mimo dohled psa, nejlépe do obchodu či domovního vchodu. Pes smí stát, sedět nebo ležet. Během nepřítomnosti psovoda projde bočně ve vzdálenosti cca pěti kroků od zkoušeného psa osoba (pomocník) se psem na vodítku. O samotě ponechaný pes by se měl během nepřítomnosti psovoda chovat klidně. K procházejícímu psovi (nesmí se použít agresivní pes) by se měl chovat klidně bez známek útoku (silné škubání vodítkem, neustávající štěkot). Na pokyn rozhodčího se psovod vrátí ke svému psovi. Je ponecháno na rozhodčím, zda provede jednotlivé cviky se všemi psy na stejném místě, nebo přezkouší všechny zkoušené z jednoho cviku na jednom místě a pro cvik další ho změní.

Na video s jednotlivými cviky zkoušky BH oddílu D - chování v dopravním ruchu se můžete podívat níže.

Video z části zkoušky BH oddíl B poslušnost najdete zde.

Nejprodávanější značky