Vážená paní, Vážený pane,

ve jménu společnosti Pavla Ostrčilíková (dále jen „správce“),  Zálešná VIII/1347, Zlín, 760 01, identifikační číslo: 75252368, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Zlín č.j.ŽÚ/3633/2009/Kaf/4, Vás žádáme, o udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů a to z důvodu potencionálního obchodního vztahu anebo k uzavření kupní smlouvy.

Údaje, které budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat, zahrnují jméno, příjmení (u podnikatele i obchodní firmu, IČO a sídlo), kontaktní údaje (emailová adresa, telefon, korespondenční adresa), transakční údaje, informace ze záznamů telefonních hovorů nebo jiné interakce mezi Vámi a námi. Jde o údaje, které získáváme přímo od Vás nebo od spolupracujících třetích stran. 
Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Za účelem splnění této smlouvy a zaslání zakoupeného zboží můžou být osobní údaje předávány dalším osobám, a to v případě, že byl vybrán jiný způsob doručení než osobní vyzvednutí na pobočce.

Významnějšími subjekty jsou: 
Elevante s.r.o., IČ: 28892232, DIČ: CZ28892232. U Struhy 79, 530 02 Srnojedy.  Spisová značka C 39871 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
webbee.cz, Ondřej Pěnička, IČ: 72881640, Hradec Králové, Labská kotlina 1132/71
Geis CZ s.r.o., IČ 44567359. DIČ CZ44567359, Zemská, 33 701 Ejpovice. Spisová značka C14475 vedená u Krajského soudu v Plzni
Ježek software s.r.o., IČ 27282805, DIČ CZ27282805. Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa. Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22400
Seznam Sklik (Seznam.cz, a.s.), Radlická 3294/10, Praha 5, 150 00, IČO: 26168685
Google, Google Analytics (Google Czech Republic, s.r.o.), Stroupežnického 3191/17, Praha 5, 150 00, IČO: 27604977
Rockaway e-commerce a.s., IČ 04596081,Na hřebenech II, 140 00 Paraha-Nusle, Spisová značka B 21113 vedená u Městského soudu v Praze

Výše uvedené osobní údaje mohou být zpracovány jak manuálně, tak automatizovaně a budou zpracovány výlučně k shora vyjmenovaným účelům a nebudou předávány dalším osobám (mimo výjimky stanovené výše), ani nebudou umožněny k nahlédnutí jakýmkoli jiným příjemcům osobních údajů.

Společnost Pavla Ostrčilíková (správce) bude osobní údaje zpracovávat pouze po nezbytně dlouhou dobu trvání smluvního vztahu (popřípadě uvedených smluv) a k uplatnění s ní spojených právních nároků (např. záruční doba apod.). V případě, že našim zákazníkem se nestanete, bude Váš souhlas platit 15 let od jeho udělení.

Souhlas je dobrovolný, proto v každém okamžiku máte za splnění podmínek uvedených v předmětných předpisech právo na opravu a výmaz osobních údajů, jakožto i právo na omezení zpracování osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování nebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
Stejně tak máte právo kdykoliv své údaje v databázi zkontrolovat nebo požádat firmu Pavla Ostrčilíková, aby Vám je vydal ve strojově čitelném formátu. Tuto žádost adresujte na emailovou adresu gdpr@krvmiva-erpemos.cz anebo písemně na sídlo firmy Pavla Ostrčilíková, Zálešná VIII/1347, Zlín, 760 01.

Tímto uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů.