Výcvik psa: cvik přivolání

Jak pomocí motivace správně naučit vyběhnutí a následné přivolání psa.

Cvik, který vypadá v očích psovoda velmi jednoduše, ale jen málo psů u zkoušky nebo na závodě za něj získá plný počet bodů. Jaký zvolit postup, aby nám pes vždy správně provedl cvik „Přivolání psa“ se můžete dočíst v níže uvedeném textu. 

Základem je motivace 

Základem úspěšně zvládnutého cviku je správná motivace psa. Aby nám pes s radostí odbíhal od nohy a rovněž s chutí a v tempu přibíhal zpět k nám, musíme si již na samém začátku určit, zda budeme k motivaci používat pamlsky pro psy nebo zda u tohoto cviku použijeme hračky pro psy. Výběr je čistě na nás – nebo spíše na našem psovi a jeho zájmu o hračku nebo pamlsky.   

Jak začít

První část cviku je vyběhnutí psa na vzdálenost min.10m. Na samém začátku musíme psovi vysvětlit, že si má na náš povel „volno“ odběhnout pro odměnu.  V první fázi si psa držíme za obojek a druhá osoba, na vzdálenost cca 20- 30 kroků, nám ho láká na misku, kde jsme vložili buď pár psích pamlsků nebo vybranou hračku pro psa. Jakmile pes dotyčnou osobu s miskou zaregistruje, ihned ho posíláme s povelem „volno“ pro odměnu. Pomocník mezitím umístí misku na zem a stojí u ní. Jakmile pes doběhne k misce a žere pamlsky nebo má hračku v hubě, moc ho chválíme a voláme si ho zpět k nám. 

Pokud pes pochopil, co se po něm chce, tak přejdeme k dalšímu kroku. Pomocník bude nyní pouze stát poblíž misky. Psovod bude učit psa  vypouštět od cedulky na misku bez dráždění pomocníka.  Jakmile má pes dobře spojené oba kroky, tak můžeme před samotným vypuštěním potrénovat chůzi u nohy (ze začátku např. 5-10 kroků). Pokud nám jde pes pěkně a nepředbíhá nás, následuje povel volno a vyběhnutí psa k misce, kde na něho čeká opět lákavá odměna – pamlsky pro psy nebo oblíbená hračka. U samotné chůze bychom měli mít psa na vodítku nebo alespoň na krátké couračce, abychom v případě jeho dřívějšího vyběhnutí, tomu zabránili korekcí. 

Nácvik bez pomocníka

Pokud nám pes vybíhá k misce s odměnou bez zaváhání, u které máme pomocníka, začneme ho učit tento cvik již bez něho tzn. miska s pamlsky nebo hračkou pro psy je nachystaná ve zvolené vzdálenosti ještě dříve, než jdeme s pejskem cvičit. Na výchozím bodu ho můžeme slovně motivovat (kde máš balónek, máš tam dobrotu apd.), následuje chůze a poté povel „volno“ a vyběhnutí psa k misce. Pokud nám pes nemůže najít misku s odměnou, tak ho slovně motivujeme k jejímu nalezení. Rovněž pokud nám pes vyběhl do dostatečné vzdálenosti, ale nenašel nám misku s odměnou, tak mu ji ukážeme, ať ví, že i příště tam může něco najít. 

Přivolání psa 

Druhou částí cviku, rovněž podstatnou, je přivolání psa zpět k nám.  Dle druhu zkoušky lze  přivolávat psa za chůze k noze nebo přímo před nás. Obojí přivolání řešíme opět motivací. Pokud jsme dávali do misky na vypuštění pamlsky pro psy, tak si pak následně přivoláváme psa k sobě rovněž na pamlsky. Při přivolání za chůze k noze máme pro psa nachystané pamlsky v levé ruce, které mu ihned po přiběhnutí dáme. Pokud přibíhá přímo na nás, tak odměníme psa ihned po jeho předsednutí před nás. Obdobné je to s hračkou pro psy, pokud nepoužíváme psí pamlsky jako odměnu.   

Cvik bez odměny

Jakmile jsme dostatečně našemu psovi vysvětlili odbíhání k misce pro odměnu a stejně tak i přibíhání, můžeme si vyzkoušet, jak nám tento cvik udělá náš čtyřnohý chlupáč bez odměn tzn. žádná miska a ani odměna v ruce. Pokud jsme postupovali správně, neměl by být žádný problém pro našeho psa zvládnout tento cvik bez jakýkoliv motivačních pomůcek.

Čeho se vyvarovat 

Mějme ale na paměti, že není dobré tento cvik dělat velmi často bez motivace tzn. bez misky s odměnou na vyběhnutí a motivace v ruce k přivolání. U cviku vyběhnutí, kde nebude velmi často pro psa motivace, se může stát, že nám pejsek nebude odbíhat na potřebnou vzdálenost. Rovněž velmi nepravidelná odměna během přivolání může u psa vyvolat nezájem přiběhnout k naší osobě.

Jak v cizím prostředí

Velice důležité je ukázat tento cvik psovi i v cizím prostředí, kde budeme chtít dělat zkoušku nebo závodit. Pokud nám to samozřejmě pořadatel dovolí. Když nemáme tu možnost těsně před akcí, tak se můžeme domluvit na menší trénink před termínem dané události. Je potřeba, aby právě i v cizím prostředí pes věděl, že ho čeká jeho oblíbená odměna, jak při vyběhnutí, tak rovněž u nás při doběhnutí.

Nejprodávanější značky